Home
Ćwiczenia ... PDF Print

Dnia 25 lipca 2015 roku o godz. 9:05 zostaliśmy zaalarmowani na ćwiczenia połączone z inspekcją gotowości bojowej naszej jednostki, która odbyła się w Andrychowie na zakładzie CMC ( producent palet ).

Foto ...
 
Miejscowe zagrożenia ... PDF Print

Dnia 14 lipca 2015 roku o godz. 15:45 wyjeżdżaliśmy do usuwania gniazda os przy budynku mieszkalnym w Roczynach na ul. Podgórskiej [GLM]

Dnia 17 lipca 2015 roku o godz.17:40 wyjeżdżaliśmy do usuwania gniazda szerszeni w ścianie budynku w Roczynach na ul. Leśnej, oraz gniazda os w Roczynach na ul. Sportowej [GLM]

Dnia 20 lipca 2015 roku o godz.18:00 wyjeżdżaliśmy do usuwania gniazda szerszeni przy budynku mieszkalnym w Roczynach na ul. Bielskiej oraz gniazda os na ul. Podgórskiej. [ GBA ]

Dnia 22 lipca 2015 roku o godz. 17:50 zostaliśmy zaalarmowani do nadłamanych konarów drzew nad liniami telekomunikacyjnymi w Roczynach na ul. Szkolnej.
[ GBARt JRG Andrychów, GBA OSP Roczyny ]

 
Sala balowa klimatyzowana ! PDF Print

Pragniemy poinformować iż została założona klimatyzacja na Sali balowej.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Szczegóły u gospodarza Sali:

Kazimierz Wojewodzic

Tel. kontaktowy:  501-146-658

 

Więcej w folderze:
oferta

 
Informacja o wyniku przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4... PDF Print

Informacja  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn.: ,,Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach''

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach - działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje o:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Nazwa (firmy) i adres Wykonawcy:
Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto wynosi:  639 900,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) - okres gwarancji: 24 miesiące

 

Czytaj Więcej ...
 
Miejscowe zagrożenie ... PDF Print

Dnia 14 lipca 2015 roku o godz. 15:30 wyjeżdżaliśmy do usuwania gniazda os, które zagrażało domownikom w Roczynach na ul. Podgórskiej [GLM]

 
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

Strona 1 z 77

Najbliższe wydarzenia

...

Kto jest dostępny

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości